Ketterää vapaaehtoistyötä

Tutuksi-hankkeen vapaaehtoistyö on ollut hankkeen lailla ketterää ja melko strukturoimatonta. Hankkeen vapaaehtoistyössä kun yhdistyvät lähes kaikki mahdolliset vapaaehtoistyön muodot joita kuvitella saattaa, sillä vapaaehtoisena on voinut toimia silloin tällöin tai säännöllisesti, hoitaa tehtäviä virtuaalisesti, jakaa ja etsiä tietoa, harrastaa yhdessä tulijoiden kanssa tai vaikkapa järjestää tapahtumia, you name it.

Hankkeen viimeiseksi, kolmanneksi toimintavuodeksi oli päätetty luopua aktiivisesta uusien vapaaehtoisten rekrytoinnista, sillä siihen meni auttamatta liikaa pienen hankkeen resursseja aiempina vuosina. Vapaaehtoisista käydään kiivasta taistoa ja sen myös Tutuksi-hanke oli tunnistanut. Päätimme pitää kiinni niistä kullan arvoisista vapaaehtoisista, joita hankkeen toiminnassa jo oli mukana.

Vapaaehtoisia ja vapaaehtoistoimintaa on ollut kaikissa Tutuksi-kaupungeissa. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimivia vapaaehtoisia on tuettu pääasiassa virtuaalisesti.

Vapaaehtoisten haluttiin toteuttavan niitä asioita joihin heillä on kiinnostusta tai osaamista ilman luovuutta rajoittavia raameja. Vapaaehtoisella on voinut olla montakin erilaista roolia hankkeen toiminnassa kolmen toimintavuoden aikana.

Vuonna 2018 hankkeen vapaaehtoisille tehdyn kyselyn perusteella vapaaehtoiset olivat kokeneet vapaaehtoistyön vapauden, monipuoliset muodot ja omien vahvuuksiensa hyödyntämisen positiivisena asiana. Kyselyssä selvitettiin ketterän toiminnan lisäksi myös vapaaehtoisten motiiveja ja toimintaan sitoutumista edistäviä seikkoja. Toimintaan oli valtaosa lähtenyt mukaan siksi, että turvapaikanhakijoiden parissa toteutettava toiminta koettiin tärkeäksi ja haluttiin auttaa. Toiminnassa oltiin mukana tarvelähtöisesti. Kysely liittyi hankkeelle toteutettuun opinnäytetyöhöni, joka julkaistaan lähiaikoina.

Jokaiselle vapaaehtoistyön muodolle on tekijänsä. Vapaaehtoistyö tällaisessa muodossa vaatii vapaaehtoiselta äärimmäistä itseohjautuvuutta, aloitekykyä, motivaatiota toimintaa kohtaan ja ennen kaikkea rohkeutta. Rohkeutta kohdata uusia tilanteita, uusia ihmisiä ja olla valmis toimimaan tilanteen vaatimalla tavalla ja kaiken tämän päälle halua ja valmiutta oppia uutta.

Se myös joustaa ja antaa myös mahdollisuuden tehdä vapaaehtoistyötä rytmissä oman elämän kanssa, matalalla kynnyksellä. Pohdin itse, onko hankkeen vapaaehtoistyön vapaus juuri se toimintaan sitoutumista edistävä asia? Sitoutumista edistää mahdollisuus olla osallisena, saada vastuuta ja päästä vaikuttamaan toimintaan.

Kohtaamiset vapaaehtoisten kanssa ovat olleet vuoden hienoimpia asioita. On ollut opettavaista seurata vapaaehtoistoimintaa aitiopaikalta ja nähdä konkreettisena se, mitä kaikkea sen voimalla saadaankaan aikaan ja kuinka sydämellä vapaaehtoiset tätä työtä tekevät.

Lopuksi haluankin kiittää kaikkia hankkeen toiminnassa mukana olleita vapaaehtoisia. Kiitos! <3

Henna

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *